• ساعت : ۱۷:۳۰:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ 
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1399

🔹*اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1399*🔹
 
*انتخاب واحد ورودی های سال 96 و ماقبل*
99/11/15 الی 99/11/16 ساعت 8صبح الی 14 واز ساعت 22 الی 6 صبح

*انتخاب واحد ورودی های سال 97و98*
99/11/18 الی 99/11/19 ساعت 8صبح الی 14 واز ساعت 22 الی 6 صبح

*انتخاب واحد ورودی های سال 99* 
99/11/28 الی 99/11/30 ساعت 8صبح الی 14 واز ساعت 22 الی 6 صبح

*نکات مهم*
1-رعایت کلیه قوانین آموزشی از جمله انتخاب دروس بر اساس چارت درسی(چک لیست) مندرج در سایت اطلاع رسانی واحد شادگان به نشانی 
http://www.iaushadegan.ac.ir
، رعایت پیشنیاز، همنیاز،سقف واحدها و ... به عهده دانشجو می باشد.

2- *شرایط شهریه*
ورودی های *قبل از ترم ۹۹۲*
پرداخت 65% بدهی قبلی + شهریه ثابت ترم 992 + 35% شهریه ثابت (به عنوان پیش پرداخت بخشی از شهریه متغیر)
ورودی های *ترم ۹۹۲*
پرداخت شهریه ثابت ترم 992 + شهریه خدمات آموزشی و شهریه بیمه دانشجویی + 35% شهریه ثابت (به عنوان پیش پرداخت بخشی از شهریه متغیر)

شایان ذکر است هزینه خدمات آموزشی و بیمه دانشجویی مشمول معافیت از پرداخت برای دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش بنیاد شاهد و ایثارگران نمی باشد.

3-یادآور می گردد انجام کلیه امور از جمله پرداخت شهریه و انتخاب واحد فقط از طریق *سامانه آموزشیار به نشانی*
*http://edu.iau.ac.ir/*
 امکان پذیر می باشد.

اداره خدمات آموزشی و پژوهشی واحد شادگان

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0