سه‌شنبه, 29 بهمن 1398

تذكر مهم و فوری/ در خصوص پرداخت اینترنتی شهریه و ثبت نهایی بحساب شهریه دانشجویان
 ۷۷۶/۰۱/۰۱ 
۱۲:۵۶:۲۶
تذکر مهم و فوری (جهت جلوگیری از مغایرت احتمالی بین شهریه و حساب بانکی)

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به مشکل پیش آمده در سیستم پرداخت شهریه اینترنتی، درصورت پرداخت ، مجددا" وارد سیستم شده و بشرح تصویر ذیل با انتخاب گزینه پرداخت ناموفق از منوی امور مالی نسبت به انجام کنترل با بانک آخرین پرداخت اقدام نموده تاپرداخت بصورت نهایی بحساب شهریه منظور شود.
باتشكر- امور شهريه


بازگشت           چاپ چاپ         
تمام حقوق سایت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان تعلق دارد