دوشنبه, 26 آذر 1397

اطلاعیه تخفیف شهریه نیمسال اول 98-97
 ۷۷۶/۰۴/۱۵ 
۱۹:۲۶:۴۴
دانشجویان گرامی با سلام
جهت بهره مندی از تخفیف شهریه نیمسال اول 98-97 می بایست فرم مربوطه را از قسمت مستندات دانشجویان دانلود،تکمیل و  تحویل آقای آلبوخنفر ثابت(خدمات آموزشی واحد) دهید.

حوزه آموزشی،دانشجویی و فرهنگی واحد/ حوزه اداری و مالی واحد


بازگشت           چاپ چاپ         
تمام حقوق سایت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان تعلق دارد